Kıyamet - II: Yaklaşan Zaman

Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. (Kıyamet) Saatin(in) emri de yalnızca göz açıp kapama gibidir veya daha yakındır. Şüphesiz, Allah her şeye güç yetirendir. (Nahl Suresi, 77)

Kıyamet - I: Sayısal Son

İnsanoğlunu her zaman cezbetmiştir gizemli şeyler. Bu gizemlerden, garip olaylardan bir kısmı atraksiyon olsun diye uydurulmuş olsa da insanların ilgisini çekmeyi başarır. Ancak bize ilginç hatta tuhaf gibi görünen bazı hadiseler gerçektir ve bunların gerçek olduğunu bilmek heyecanımızı bir kat daha arttırır. Sanırım dünya genelinde kabul ediliyor olma özelliği ile bu ilginç olayların başında kıyamet geliyor.

Bir çok semavi veya yapay dinde kıyamet olgusu vardır ve ana hatlarıyla birbirine benzerdir. Ancak detaylarda doğal olarak farklılıklar vardır. Din dışında, bilimsel olarak da pek çok etken dünyanın veya evrenin sonunu getirebilecek niteliktedir. Yani bilimsel olarak da kıyamet geçerlidir. Din ve bilimin ortak olarak kabul ettiği böyle bir olgu beklendiği üzere dünya genelinde kabul edilir.

Herkesin az çok hakkında birşeyler bildiği kıyametin gizemli yönü ise ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine dair sorulardır. Bu noktada dinsel ve düşünsel farklılıklar devreye giriyor ve birbirinden farklı görüşler ortaya çıkıyor.

Semavi dinlerin kıyamete dair ortak yönleri, kıyamet öncesinde bazı alametlerin ortaya çıkacak olması ve kıyamet sonrasında hesap gününün bulunmasıdır. İslamda kıyamete dair çokça duyduğumuz bazı alametler kadın sayısının çokça artması, yüksek binaların yaygınlaşması, dinin öz olarak benimsenmeden şeklen yaşanması, utanma duygusunun ortadan kalkması gibidir. Doğru veya yanlış bunlar gibi birçok alametler vardır ve bunlar küçük ve büyük alametler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Güneşin batıdan doğması birçoğumuzun bildiği bir büyük alamettir. Bazıları ise hakkında ayrıntılı bir açıklama bulunmadığından tam bir gizemdir. Deccal, Dabbetü'l-arz, Yec'üc ve Mec'üc gibi olgular hakkında az şey bilinen ve birçok farklı görüşün olduğu alametlerdendir. İslamda yer alan alametlerden kaçının gerçekleştiği de sıkça tartışılan konulardan biridir. Hristiyanlıkta ise Hz.İsa'nın yeryüzüne dönecek olması en çok bilinen alametlerdendir ve bu alamet İslam'da da mevcuttur.

Her ne kadar kıyametin ne zaman gerçekleşeceğine dair böyle ipuçları mevcutsa da birçoğu tam olarak açık ve net olmadığından tartışmalar sürüp gitmektedir. Ülkemizde ve dünyada birçok insan bu sorunun cevabını aramaktadır. Bu arayışlara güzel bir örnek ünlü kahin Nostradamus'un kıyamete dair kehanetleridir. 1500'lü yıllarda yaşamış olan Fransız kahinin birçok kehanetinin gerçekleştiği yönünde haberler var. Ancak Nostradamus ve kehanetleri konusunda fazla bilgim yok ve bu haberlerin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. "Mars, Merkür, Ay birleşecek. Güneyde büyük kuraklık olacak. Asya'nın derinlikleri sarsılacak. Sarsıntılar kıyamete kadar sürecek," gibi alametleri sayan Nostradamus'a göre kıyamet tarihi 2012. Bu noktada durmak yerinde olacak; çünkü aynı tarihe işaret eden bir başka kaynak daha var.

Orta Amerika'da yüzlerce yıl yaşamış ve Amerika kıtasının keşfi (işgali) ile yok olma sürecine girmiş olan Maya uygarlığı matematik, mimari ve astronomi gibi bilimlerde çok ileriydi. Bu gizemli uygarlık başta arkeologlar olmak üzere tarihle ilgili bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. Çünkü var oldukları döneme ve dünyanın geri kalanından soyut olmalarına karşın dikkat çekici özellikleri vardır bu toplumun. Çeşitli astronomik ve geometrik özellikleri barındıran Maya piramitleri, yapılan çalışmalarda Mayalar'ın Dünya'nın manyetik ekseninin ve kutuplarının yer değiştirmiş olduğunu bildiklerinin anlaşılması, Mayaların 25.626 yıllık presesyon (Dünya ekseninin 360 derecelik dönüşü) periyodunu biliyor olduklarının anlaşılması bu ilginç uygarlığa dair bilinen bazı gizemlerdir. İşte bu uygarlıktan geriye kalan ve çözülmesi onlarca yıl alan bazı tabletlerden Maya takvimi öğrenilmiştir. Bu takvime göre Dünya her 1 milyon 872 bin günde bir çağ değiştirir ve şu anda Dünya 4. çağı yaşamaktadır. 4. çağın bitip 5. çağın başlaması ise hesaplamalara göre 2012 yılına denk geliyor. Maya takvimi 2012 yılında bitiyor ve dahası Mayalar bu yılı "zamanların sonu" olarak nitelendiriyor.

Nostradamus'un kehaneti, Mayaların bilgisi, dinlerin kıyamet alametleri... Siz bu yazıyı okurken kıyamete bir adım daha yaklaşıyoruz; yani zaman akıp gidiyor ve zaman ilerledikçe son (Belki de son demememk gerekir.) yaklaşıyor. Tüm bilgilerimize rağmen kıyamet zamanını kestiremiyoruz. Yapabileceğimiz tek şey bekleyip görmek veya görememek (Bizden sonra gerçekleşebilir.).

Devam edecek...

Kıyamet - I: Sayısal Son

Yorum Gönder

Yorum yaparken Türkçe'yi doğru kullanma ve argo sözcüklerden kaçınma hassasiyetiniz için teşekkürler!